Інформація бюджетної установи (тис. грн)

 

Орган управління

Код за ЄДРПОУ надавача інформації

Повна назва НАДАВАЧА ІНФОРМАЦІЇ за ЄДРПОУ

Організаційно-правова правова форма (згідно ЄДР)

Кількість відокремлених підрозділів без права юридичної особи

Бухгалтерія є централізованою (так, ні)

Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією.

Показники

 

Код ЄДРПОУ

назва

Касові видатки за загальним та спеціальним фондом всього (форми № 2д, № 2м, № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1)

Відношення до коштів державного бюджету (1-розпорядник, 2-одержувач, 3-не отримував бюджетні кошти)

 

Відношення до коштів місцевих бюджетів (1-розпорядник, 2-одержувач, 3-не отримував бюджетні кошти)

 

 

Всього

2014

2015

2016

 

 

4

5

6

7

8.1

8.2

8.3

8.4

11

12

13

14

15.1

15.2

 

 

 

 26265184

Сумська дослідна станція садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України

425 

 0

 ні

3439,9

 

1067,8 

1219,9 

1152,2 

 

 

Показники

Первісна вартість основних засобів (на кінець року, р. 122 Балансу)

Зростання вартості запасів (матеріалів і продуктів харчування, МШП та інших запасів) у порівнянні з попереднім роком (сума рядків 150, 160, 170 Балансу на кінець 2016 року мінус сума цих же рядків на початок року)

Зменшення вартості необоротних активів (продано, безоплатно передано, списано як непридатні тощо), (рядок 700 Звіту про рух необоротних активів ф. №5 за відповідний рік)

Кредиторська заборгованість на кінець року (р. 420 Балансу - разом загальний та спеціальний фонд)

Дебіторська заборгованість на кінець року (р. 180 Балансу - разом загальний та спеціальний фонд)

Надходження коштів, отриманих як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, інших надходжень спеціального фонду (форми № 4-1д, № 4-1м; № 4-2д, № 4-2м; № 4-3д, № 4-3м; № 4-4д; № 4-3д.1, № 4-3м.1)

Непогашений кредит, отриманий під державні або місцеві гарантії (на кінець року)

Установа знаходиться в стадії ліквідації, банкрутства, санації (так, ні)

 

джерело (1-держ гарантії; 2-місц. гарантії)

сума

2016

2016

Всього:

2014

2015

2016

2016

2016

Всього:

2014

2015

2016

 2016

2016 

41

43

45

46

47

48

50

52

54

55

56

57

58.1

58.2

58.3

3476,0 

(- 25,9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ні 

Показники

 

В т.ч. касові видатки видатках на «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм» (КЕКВ 2281 за загальним та спеціальним фондом разом)

В т.ч. касові видатки на «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар; оплату послуг (крім комунальних); видатки та заходи спеціального призначення» (КЕКВ 2210, 2240, 2260 за загальним та спеціальним фондом разом; для одержувача - відповідні напрямки).

В т.ч. касові видатки на «Капітальні видатки» (КЕКВ 3000 за загальним та спеціальним фондом разом; для одержувача - відповідні напрямки)

Державні закупівлі за переговорною процедурою (крім закупівель комунальних послуг), (вартість фактично придбаних товарів, робіт та послуг за відповідною процедурою закупівлі)

Державні закупівлі у суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (вартість фактично придбаних товарів, робіт та послуг у відповідних суб'єктів за процедурами держзакупівлі)

 

 

Всього:

2014

2015

2016

Всього:

2014

2015

2016

Всього:

2014

2015

2016

Всього:

2014

2015

2016

Всього:

2014

2015

2016

 

16

17

18

19

21

22

23

24

26

27

28

29

31

32

33

34

36

37

38

39

 

 

3439,9

1067,8 

1219,9 

1152,2 

1274,40

254,1

509,2

511,1