Фільов Вячеслав Васильович

   Директор Сумської дослідної станції садівництва. Очолив станцію з початку її заснування. Має науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності «Плодівництво», «Адаптивність сортів та способи вирощування суниці в північно – східному Лісостепу України» (2007р.).Фільов В.В. - співавтор наукових розробок зі створення конструкцій насаджень яблуні, а також форм її клонових підщеп, які занесені до «Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні» у 2009 році, з отриманням патентів. Він же є співавтором монографії «Інтенсивні сади яблуні», автором ряду наукових статей.Неодноразовий призер сільськогосподарських виставок як в області, так і в країні. За заслуги перед країною присвоєно звання заслужений працівник сільського господарства та нагороджений Почесною грамотою Президії НААН, Знаком пошани Міністерства АПК та багатьма дипломами і грамотами обласного та державного рівня.

Чухіль Сергій Миколайович

    Заступник директора Сумської ДСС з наукової роботи, кандидат сільськогосподарських наук. Працює на станції з дня її заснування. Основний напрямок досліджень - вивчення підщеп та сорто – підщепних комбінувань і сортовивчення яблуні та груші в умовах Північно – східного Лісостепу України. Співавтор наукових розробок зі cтворення прогресивних конструкцій яблуні, 7 форм її клонових підщеп, які занесені до «Державного реєстру сортів рослин України» та монографії «Інтенсивні сади яблуні», опублікував понад 20 наукових статей. Нагороджений відзнакою «Знак пошани»  Міністерства агропромислової політики України, багатьма дипломами і грамотами обласного рівня.

 Запорожець Олександр Олександрович

   Науковий співробітник. Закінчив аспірантуру за спеціальністю «Економіка». Є членом вченої ради. Займається такими напрямками: підбір та дослідження сортименту кісточкових культур зарубіжної та вітчизняної селекції; виділення високоврожайних та комплексно-стійких форм вишні та черешні для впровадження у виробництво; вивчення найкращих сортопідщепних комбінувань черешні для вирощування в інтенсивних садах в зоні Північно-Східного Лісостепу України; удосконалення елементів технології суниці у захищеному грунті.

Рудиця Сергій Іванович

  Науковий співробітник. Основний напрямок наукової роботи – інтенсифікація садівництва як важливий чинник підвищення економічної ефективності вирощування плодів і ягід. Займається вивченням і оцінкою природно – економічного середовища для організації виробництва плодів і ягід за видовою структурою, з визначенням зональної економічної ефективності їх вирощування; здійснює групування даних по економічних показниках діяльності різних господарств; аналізує динаміку надходження свіжих плодів та ягід і продукцію їх переробки на ринки від вітчизняних та зарубіжних товаровиробників; проводить дослідження з визначення місткостей внутрішнього ринку продукції садівництва; проводить моніторинг цін на плоди та ягоди; вивчає уподобання населення щодо пріоритетних видів та сортів, об’ємів та періодичності споживання.

Фільова Олена В’ячеславівна

 Молодший науковий співробітник. Основний напрямок – сортовивчення малини. Займається визначенням адаптивної здатності сортів малини до умов вирощування на півночі України; відбором кращих форм для впровадження у виробництво. Виконує обов’язки бібліотекаря дослідної станції, де зібрана велика кількість літературних видань.

 

Шуст Анатолій Іванович

  Науковий співробітник. Займається розробкою технологій переробки нових сортів плодових і ягідних, в т.ч. місцевих малопоширених та дикорослих культур для виготовлення конкурентоспроможної продукції. Виготовляє продукцію з підвищеним вмістом біологічно активних речовин оздоровчого призначення на основі натуральної місцевої сировини та всього спектру плодово – ягідних культур України. А саме: заготовляє сировину дикорослих і малопоширених рослин;займається сушкою плодів та ягід; виготовляє соки із плодово-ягідної сировини; розробляє технології напоїв на основі фруктових і ягідних соків з добавкою витяжок із лікарських рослин; виготовляє вино купажі з виноматеріалів; розробляє технології узварів із сухофруктів і лікарських рослин.

Наступна сторінка