Ботіна Т.О.

Ботіна Тетяна Олександрівна

Молодший науковий співробітник. Секретар вченої ради станції.

Навчається в аспірантурі Інституту садівництва НААН за спеціальністю «Плодівництво».

Основний напрямок досліджень - вивчення підщеп та сорто – підщепних комбінувань і сортовивчення яблуні в умовах Північно – східного Лісостепу України.

Виробниче та колекційне сортовивчення потенційно перспективних вітчизняних та інтродукованих сортів яблуні в умовах північних регіонів України.