Інтенсивні сади яблуні

Інтенсивні сади яблуні

Чиж. О.Д., Фільов В.В., Гаврилюк О.М., Чухіль С.М.
Інтенсивні сади яблуні. – К.: Аграрна наука, 2008. – 224 с. + 3 кольор. вкл.

Висвітлено біологічні аспекти системи саморегуляції росту і плодоношення, живлення дерев, особливості розмноження сортів, підщеп яблуні і вимоги до садивного матеріалу для закладання сучасних інтенсивних садів, адаптивність яблуні до головних чинників середовища та реалізацією її біологічного потенціалу в основних регіонах України і ближнього зарубіжжя. На підставі власних багаторічних досліджень і спостережень та опрацювання великої кількості літературних джерел обґрунтовано і викладено нові технологічні підходи щодо виробництва плодів яблуні, які ґрунтуються на засадах прискорення окупності капіталовкладень, використання нових вегетативно розмножуваних підщеп та скороплідних, екологічно стійких сортів з високими десертними та товарними якостями плодів.

Видання має чітко наукове-практичне спрямування і може слугувати посібником як для спеціалістів садівничих господарств, фермерів, наукових працівників, аспірантів, студентів, викладачів навчальних закладів відповідного профілю, так і широкого кола читачів садівників - любителів.


Садівнича наука України: минуле, сьогодення, перспрективи

Інтенсивні сади яблуні

Омельченко І.К., Гриник І.В.
Садівнича наука України: минуле,сьогодення, перспективи - К.: "Преса України", Інститут садівництва НААН України, 2012. - 528стор., іл.

На підставі опублікованих і ще не опублікованих літературних джерел, з поміж яких чильне місце займають документи, що зберігаються у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління (м. Київ), державному архіві Київської області, архівах науково - дослідних установ з садівництва України, а також спогадів їх співробітників, висвітлено історію зародження та розвиток садівничої галузі від часів трипільської культури до сьогодення, постановки її на наукову основу. Показано роль вчених садівничої науки у здійсненні цього процесу, починаючи з 19 століття.

Важливе місце відведено діяльності інститутів садівництва, зрошуваного садівництва та помології НААН України та інших установ у період переходу до ринкових відносин.


Кращі сорти плодових і горіхоплідних культур української селекції

Інтенсивні сади яблуні

Литовченко О.М., Павлюк В.В., Омельченко І.К.
Кращі сорти плодових і горіхоплідних культур української селекції. - К.: "Пресса Украины", 2011. - 144с., іл.

Породно - сортовий склад плодових, ягідних і горіхоплідних насаджень - один із найважливіших якісних чинників промислового садівництва, який відіграє вирішальну роль в успішному розвитку галузі. Від біологічних особливостей сортів, відповідності їх до природних та економічних умов, технології виробництва значною мірою залежить їхня продуктивність. Тому в Україні важливе значення має створення нових високопродуктивних сортів плодових, ягідних і горіхоплідних культур, плоди яких характеризуються високими смаковими і хіміко - технологічними властивостями, стійкістю до основних хвороб і придатністю до довготривалого зберігання.

Друкується для фахівців садівничих господарств, науковців, агрономів, аспірантів, студентів аграрних вузів, садівників - аматорів.


Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні

Інтенсивні сади яблуні

Гриник І.В., Омельченко І.К., Литовченко О.М.
Вітчизняні технології виробництва, зберігання та переробки плодів і ягід в Україні. - : "Преса України", Інститут садівництва НААН України, 2012. - 120 стор., іл.

Україна володіє значним природно - економічним потенціалом для розвитку промислового садівництва, а за деякими параметрами навіть переважає сусідні країни. Сприятливі кліматичні умови України порівняно з країнами Західної Європи дозволяють у насадженнях зменшити пестицидне навантаження у 2-3 рази, що забезпечує одержання санітарно чистої продукції для оздоровчого, дієтичного і дитячого харчування.

Книга видається для фахівців садівничих господарств - науковців, агрономів, аспірантів, студентів аграрних вузів, садівників - аматорів.


Як отримати книгу?

Зателефонуйне нам перейшовши на сторінку КОНТАКТИ. Або зв'яжіться з нами натиснувши на кнопку!