Вивчення та відбір перспективних високопродуктивних вітчизняних сортів та сортів зарубіжної селекції яблуні для промислового вирощування в зоні північно-східного Лісостепу


В основі успішного ведення роботи в садівництві, де насадження плодово-ягідних культур в більшості багаторічні, лежить гарний підбір сортів. Саме сорту належить головна роль у збільшенні валового виробництва сільськогосподарської продукції. Кількість нових перспективних сортів постійно зростає, але в умовах сучасної ринкової економіки фінансовий успіх можуть гарантувати тільки сорти, які максимально об’єднують в собі такі ознаки, як скороплідність і висока урожайність плодів і ягід відмінної смакової і товарної якості, стабільність плодоношення стійкість або імунність до основних захворювань і шкідників плодів і ягід. Крім цього сорт повинен бути добре адаптованим до відповідних ґрунтово-кліматичних умов вирощування – бути невимогливим до ґрунтів, зимостійким та посухостійким.

В зв’язку з цим зона поширення кожного сорту обмежується відповідними факторами і виникає необхідність вивчення господарсько-біологічних особливостей сортів в конкретних умовах вирощування.

Вперше в умовах Сумщини проведена комплексна оцінка перспективних сортів яблуні. В промислових насадженнях по ряду господарсько-цінних і біологічних ознак були виділені кращі сорти порід які вивчаються.

Методика. Основні досліди і обліки по сортовивченню яблуні проводились згідно з загальноприйнятими методиками: «Программа и методика» (под. ред. Е.Н.Седова, Орел -1999), Методика проведення польових досліджень плодових культур, П.В.Кондратенко, М.О.Бублик, -1996р.)

Місце проведення дослідів і їх результати. Дослідження проводились на Сумській дослідній станції садівництва ІС УААН, розміщеній на Сумщині в північно-східному Лісостепу України. Клімат місця проведення досліджень – помірно-континентальний. Середньорічна температура 6о-7оС вище нуля і коливається від 4,5о до 8,5оС вище нуля. Абсолютний мінімум температури -40оС. річна сума температур складає в середньому 550-600 мм, сума ефективних температур (вище +10оС) складає 2600о-2650оС.

Дослідження проводились в 4-ох стаціонарних дослідах по сортовивченню. Об’єкти дослідження – 52 сорти яблуні вітчизняної та зарубіжної селекції.

Досліди і спостереження проводились за деревами 52 сортів яблуні на середньо рослій підщепі 54-118, посаджених весною 2004 р. за схемою 5х3м. З них 8 сортів літнього строку, 16 – осінніх і 28 зимових сортів яблуні вітчизняної і зарубіжної селекції.

Дерева всіх досліджуємих сортів перенесли зиму без пошкоджень генеративних утворень, деревини і кори, стан дерев задовільний.

Впродовж вегетації проводились фенологічні спостереження за сортами, вивчалась стійкість сортів яблуні до основних захворювань і шкідників. Найбільш стійкими до захворювань являються імунні до парші сорти – Вільямс Прайд, Юбіляр(літні), осінні сорти Амулет і Пріам, ранні зимові Ліберті і Скіфське золото і зимові сорти – Едера, Перлина Києва і Флоріна.

Найменш стійкими до парші і борошнистої роси являються літні сорти Мелба (к) і Папіровка (к), осінні – Саммерред, Дельбарестівале і Мліївчанка осіння і зимові сорти – Гетьманське, Рум’яний альпініст і Орловське зимове.

Відмічена відсутність пошкодження плодожеркою у всіх сортів в зв’язку з своєчасною обробкою дерев проти даного шкідника. Одним з основних господарсько-цінних показників, який характеризує сорт, являється скороплідність і урожайність.

Аналізуючи дані, отримані по звіту урожайності сортів які вивчаються за період з 2006 р. по осінь 2009 р., були відібрані найпродуктивніші сорти (табл. 1).

Як бачимо із таблиці 1 , найбільший урожай в поточному році був отриманий від сортів літньої групи – Вільямс Прайд – 31,2 кг/дер (20,8 т/га) і Юбіляр – 28,1 кг/дер (18,7 т/га), що значно перевищує урожай контрольних сортів. У осінніх сортів переважають сорти Амулет – 19,7 кг/дер (13,1 т/га), Слава Переможцям (к) – 16,5 кг/дер (10,9 т/га) і Делічія – 16,2 кг/дер (10,8 т/га), в групі зимових сортів домінують Скіфське золото – 17,2 кг/дер (11,5 т/га), Заславське – 16,8 кг/дер (11,2 т/га) і Ліберті – 13,3 кг/дер (8,8 т/га), що також перевищує урожайність контролю – сорту Спартан.

За період з початку плодоношення частини сортів (2006р.) по теперішній час максимальна урожайність зафіксована у сортів літньої групи – Вільямс Прайд – 49,1 кг/дер (32,7 т/га) і Юбіляр – 41,3 кг/дер (27,5 т/га), що в 2-2,5 рази вище урожайності контрольного сорту – Папіровка – 19,9 кг/дер (16,5 т/га).

Серед осінніх сортів виділились по урожайності Делічія – 31,6 кг/дер (21,1 т/га), Амулет – 22,4 кг/дер (14,9 т/га), Пріам – 20,8 кг/дер (13,9 т/га) і контрольний сорт Слава Переможцям – 20,4 кг/дер (13,6 т/га).

Найбільш урожайними серед зимових сортів являються Скіфське золото – 28,5 кг/дер (18,9 т/га), Сапфір – 26,6 кг/дер (17,7 т/га), Ліберті – 24,7 кг/дер (16,5 т/га), Перлина Києва – 22,0 кг/дер (14,7 т/га), набагато перевищують показники урожайності контрольного сорту Спартан – 10,8 кг/дер (7,2 т/га).

Плоди більшості виділених сортів відрізняються високими смаковими якостями і привабливим зовнішнім виглядом.

Таблиця 1

Урожайність найбільш продуктивних сорті яблуні за період з 2006р. по 2009р., сумарна урожайність

Сорт (варіант)

Урожайність

2006

2007

2008

2008

Σ (2006-2009)

кг/дер

т/га

кг/дер

т/га

кг/дер

т/га

кг/дер

т/га

кг/дер

т/га

Літні сорти

Вільямс Прайд

4,3

2,8

11,0

7,3

2,6

1,7

31,2

20,8

49,1

32,7

Юбіляр

2,5

1,7

10,5

7,0

0,2

0,1

28,1

18,7

41,3

27,5

Папіровка (к)

1,5

1,0

3,7

2,5

0,4

0,3

14,3

9,5

19,9

13,3

Коваленковське

-

-

2,1

1,4

0,4

0,3

16,6

11,0

19,1

12,7

Катя

4

3

5,0

3,3

0,3

0,2

12,2

8,1

17,9

11,9

Ямба

-

-

0,8

0,5

0,3

0,2

13,3

8,8

14,4

9,6

Осінні сорти

Делічія

2,5

1,7

11,5

7,6

1,4

0,9

16,2

10,8

31,6

21,1

Амулет

1,2

0,8

1,1

0,7

0,4

0,3

19,7

13,1

22,4

14,9

Пріам

0,5

0,3

3,7

2,5

3,5

2,3

13,1

8,7

20,8

13,9

Слава Переможцям (к)

-

-

3,7

2,5

0,2

0,1

16,5

10,9

20,4

13,6

Антоновка звичайна (к)

2,1

1,4

1,4

0,7

1,3

0,9

14,1

9,4

18,9

12,6

Теремок

0,8

0,5

4,5

3,0

1,4

0,9

10,8

7,2

17,5

11,7

Делікатес

-

-

1,1

0,7

0,6

0,4

14,2

0,4

15,9

10,6

Зимові сорти

Скіфське золото

1,7

1,1

9,1

6,1

0,5

0,3

17,2

11,5

28,5

18,9

Сапфір

4,1

2,3

10,9

7,3

0,2

0,1

11,4

7,6

26,6

17,7

Ліберті

1,0

0,6

6,4

4,3

4,0

2,7

13,3

8,8

24,7

16,5

Перлина Києва

3,1

2,6

8,2

5,5

1,3

0,9

9,4

6,3

22,0

14,7

Заславське

2,1

1,4

2,4

1,6

0,6

0,4

16,8

11,2

21,9

14,6

Пінова

1,5

1,0

5,8

3,8

0,4

0,3

10,9

7,3

18,6

12,4

Радогость

1,5

1,0

0,3

0,2

10,9

7,3

4,3

2,8

17,0

11,3

Едера

2,3

1,5

2,2

1,5

2,6

1,7

9,3

6,2

16,4

10,9

Чемпіон

0,3

0,2

1,4

0,9

0,6

0,4

11,4

7,6

13,7

9,1

Спартан (к)

-

-

0,5

0,3

1,3

0,9

9,0

6,0

10,8

7,2

За результатами проведеного в 2009 р. сортовивчення перспективних сортів української та зарубіжної селекції яблуні за рядом господарсько – цінних і біологічних ознак були відібрані і рекомендуються для широкого виробничого дослідження та подальшого включення в сортимент регіону:

15 сортів яблуні – Вільямс Прайд та Юбіляр (літні), Делічія, Амулет, Теремок, Пріам (осінні), Скіфське золото, Ліберті (ранньозимові), Сапфір, Перлина Києва, Заславське, Пінова, Радогость, Едера, Чемпіон (зимові);