Вивчення та відбір перспективних високопродуктивних вітчизняних сортів та сортів зарубіжної селекції малини смородини, суниці для промислового вирощування в зоні північно-східного Лісостепу


В основі успішного ведення роботи в садівництві, де насадження плодово-ягідних культур в більшості багаторічні, лежить гарний підбір сортів. Саме сорту належить головна роль у збільшенні валового виробництва сільськогосподарської продукції. Кількість нових перспективних сортів постійно зростає, але в умовах сучасної ринкової економіки фінансовий успіх можуть гарантувати тільки сорти, які максимально об’єднують в собі такі ознаки, як скороплідність і висока урожайність плодів і ягід відмінної смакової і товарної якості, стабільність плодоношення стійкість або імунність до основних захворювань і шкідників плодів і ягід. Крім цього сорт повинен бути добре адаптованим до відповідних ґрунтово-кліматичних умов вирощування – бути невимогливим до ґрунтів, зимостійким та посухостійким.

В зв’язку з цим зона поширення кожного сорту обмежується відповідними факторами і виникає необхідність вивчення господарсько-біологічних особливостей сортів в конкретних умовах вирощування.

Вперше в умовах Сумщини проведена комплексна оцінка перспективних сортів яблуні, чорної смородини, малини і суниці. В промислових насадженнях по ряду господарсько-цінних і біологічних ознак були виділені кращі сорти порід які вивчаються.

Методика. Основні досліди і обліки по сортовивченню чорної смородини, малини та суниці проводились згідно з загальноприйнятими методиками: «Программа и методика» (под. ред. Е.Н.Седова, Орел -1999), Методика проведення польових досліджень плодових культур, П.В.Кондратенко, М.О.Бублик, -1996р.)

Місце проведення дослідів і їх результати. Дослідження проводились на Сумській дослідній станції садівництва ІС УААН, розміщеній на Сумщині в північно-східному Лісостепу України. Клімат місця проведення досліджень – помірно-континентальний. Середньорічна температура 6о-7оС вище нуля і коливається від 4,5о до 8,5оС вище нуля. Абсолютний мінімум температури -40оС. річна сума температур складає в середньому 550-600 мм, сума ефективних температур (вище +10оС) складає 2600о-2650оС.

Дослідження проводились в 4-ох стаціонарних дослідах по сортовивченню. Об’єкти дослідження – 17 сорти чорної смородини, по 10 сортів малини та суниці вітчизняної та зарубіжної селекції.

ЧОРНА СМОРОДИНА.

Об’єктом досліджень являлись 17 сортів чорної смородини вітчизняної та зарубіжної селекції, посаджених за схемою 3х0,7 м, кількість рослин в варіанті – 5.

Проводячи фенологічні спостереження була відмічена різниця при проходженні фенофаз цвітіння і достигання ягід між сортами в 1-8 днів, що дозволило віднести їх до відповідних груп стиглості.

Початок стиглості в 2009 р. сортів Селеченська і Севчанка відмічено 20.06, Сюїта Київська (к) – 21.06. Ці сорти віднесені до групи ранньостиглих.

Пізніше на 5-6 днів почалося достигання ягід сортів Білоруська солодка, Загадка, Катюша, Бен Ломонд, Альта, Черешнева і Перун. Пізніше на 2 дні почали достигати ягоди у пізньостиглих сортів: Софіївська, Козацька, Санюта, Володимирська, Ювілейна Копаня, Німфа і Чернеча. Ці сорти віднесені до групи середньопізніх.

Для нормального росту і плодоношення смородини в 2009 році склалися достатньо несприятливі умови. При багаторічній нормі 187 мм за період з березня по квітень випало всього 104,6 мм опадів. Це негативно вплинуло на розмір і масу ягід, призвело до зменшення кількості ягід в суцвітті і зниження загальної урожайності чорної смородини (табл. 2).

На загальному фоні несприятливих для чорної смородини погодних умов, які склалися в 2009 році по урожайності і якості ягід в групі ранньостиглих сортів виділились сорти Севчанка і Селеченська, які перевищували урожайність контрольного сорту Сюїта Київська на 18,1 і 10,7 ц/га відповідно.

В групі середньопізнього строку достигання – сорти Софіївська, Ювілейна Копаня і Володимирська, які перевищили урожайність контрольного сорту Черешнева відповідно на 14,5, 16,6, і 9,1 ц/га.

Таблиця 2

Урожайність сортів чорної смородини (2009р.)

№ п/п

Сорт (варіант)

Середня кількість ягід у суцвітті, шт.

Середня маса ягоди, г

Середня маса ягоди з куща, г

Урожайність ц/га

1

Севчанка

4

1,35

842

28,07

2

Селеченська

4

1,3

624

20,8

3

Білоруська солодка

3

0,9

270

9,00

4

Сюїта Київська

3

0,85

306

10,1

5

Софіївська (контр.)

4

1,05

630

20,9

6

Козацька

3

0,9

313

10,4

7

Німфа

3

0,75

297

9,9

8

Чернеча

4

0,8

336

11,2

9

Санюта

4

0,95

467

15,6

10

Загадка

3

0.75

306

10,1

11

Катюша

3

0,73

324

10,8

12

Бен Ломонд

4

0,8

240

8,00

13

Перун

3

0,77

203

6,8

14

Володимирська

4

0,9

464

15,5

15

Ювілейна Копаня (контр.)

5

1,1

541

18,00

16

Альта

4

0,73

228

7,6

17

Черешнева

3

0,7

192

6,4

МАЛИНА

Об'єкт досліджень – 10 сортів малини вітчизняної та зарубіжної селекції, з них 3 ремонтантних, висаджених навесні 2008 року хза схемою 3 х 0,5 м. Стан рослин в кінці першої вегетації та протягом поточного року було відмінне.

При проходженні основних фенофаз малини було відмічено, що раніше за всіх цвітіння почалось у сорту Метеор (22.05), що на 1 день раніше контрольного сорту Новокитаївська (23.05), у інших сортів воно почалося на 4 – 8 днів пізніше контрольного (27.05 – 1.06).

У сорту Метеор відмічено і найбільш ранній початок дозрівання ягід – 16.06, що на 2 дні раніше сорту Новокитаївська (к) – 18.06. Початок достигання ягід у сортів Сяйво та Бальзам почалось 24.06 та 25.06 відповідно. У сортів Благородна, Козачка і Промінь – 29.06, або на 12 днів пізніше контрольного сорту Новокитаївська.

У групі ремонтантних сортів початок цвітіння пагонів поточного року раніше за всіх відмічене у сорту Космічна (19.07), що на 3 дні раніше контрольного сорту Бабине літо (21.07). Цвітіння сорту Осіння почалось на 19 днів пізніше контрольного сорту – 10.08. На 12 днів раніше контрольного сорту Бабине літо почали достигати ягоди у сорту Космічна (8.08) і пізніше контролю на 14 днів (14.09) – у сорту Осіння.

Тривалість періоду достигання ягід не ремонтантних сортів склала 20 – 22 дні, збір у цих сортів закінчувалися практично в одні строки.

У ремонтантних сортів тривалість періоду достигання і збору ягід осіннього плодоношення склала 54 дні у сорту Космічна, що більше контрольного сорту і 38 днів – у сорту Осіння.

В перший рік плодоношення найвищі показники урожайності отримані у сортів Благородна (8,0 т/га), Метеор (7,0 т/га) та Промінь (6,5 т/га), що більше контрольного сорту Новокитаївська відповідно на 2, 1 та 0,5 т/га (табл. 3).

Таблиця 3

Урожайність і якість ягід сортів малини

№, п/п

Сорт (варіант)

Урожай, т/га

Маса ягід, г

Смак, бал

Зовнішня привабливість, бал

середніх

крупних

1.

Бальзам

5,0

2,5

3,5

4,0

4,0

2.

Благородна

8,0

3,5

6,0

4,0

4,0

3.

Козачка

6,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4.

Метеор

7,0

2,5

3,5

4,2

4,5

5.

Новокитаївська (к)

6,0

2,5

3,5

4,0

4,2

6.

Промінь

6,5

3,0

4,5

4,2

4,3

7.

Сяйво

5,0

2,5

5,0

4,0

4,2

Ремонтантні

1.

Бабине літо (к)

5,0

2,5

3,5

4,2

4,0

2.

Космічна

7,5

2,8

6,0

4,5

4,3

3.

Осіння

6,0

3,0

8,0

4,2

4,6

За масою ягід виділились сорти Благородна (сер. – 3,5 г, макс. – 6,0 г), Козачка (сер. – 3,0 г, макс. – 4,0 г) та Промінь (сер. – 3,0 г, макс. – 4,5 г).У контрольного сорту Новокитаївська середня маса ягоди складає 2,5 г, максимальна – 3,5.

З ягодами кращих смакових якостей були сорти Метеор та Промінь (4,2 бала). У контрольного сорту Новокитаївська – 4,0 бали. Краща зовнішня привабливість ягід відмічена у сортів Метеор (4,5 бали), Промінь (4,3 бали), Сяйво та Новокитаївська (к) – 4,2 бали.

В групі ремонтантних сортів найвищі показники осіннього врожаю були у сортів Космічна (7,5 т/га) та Осіння (6 т/га), що перевищує контрольний сорт Бабине літо (5,0 т/га) відповідно на 2,5 та 1,0 т/га.

За зовнішньою привабливістю та масою ягід виділився сорт Осіння (сер. – 3,0 г, макс. – 8,0 г), його привабливість – 4,6 бали. За цими показниками та смаковими якостями сорти, що вивчаються, перевищують контрольний сорт Бабине літо.

За комплексом господарсько - цінних ознак виділились сорти малини Метеор, Благородна та Промінь, а в групі ремонтантних сортів – Космічна та Осіння.

СУНИЦЯ.

Обєктом досліджень є 7 сортів суниці української та зарубіжної селекції різних строків достигання. Рослини висаджені за схемою 0,8 х 0,25 м, кількість рослин кожного сорту – 120, повторень – 4.

При проведенні фенологічних спостережень надранній строк початку цвітіння (30.04) та початку дозрівання ягід (28.05) відмічено у сорту Розана Київська. На два дні пізніше (2.05) почалось цвітіння і (1.06) – дозрівання ягід у контрольного сорту Ольвія.

В групі середньостиглих сортів цвітіння сорту Веселка почалось 4.05, що на 5 днів раніше контрольних сортів Мармолада та Ельсанта (9,05). Відповідно раніше почалось і дозрівання ягід усорту Веселка – 2.06, пізніше у сортів Ельсанта (8.06) та Мармолада (9.06).

В групі середньо – пізніх сортів цвітіння нового вітчизняного сорту Престиж почалось 7.05, початок достигання ягід – 7.06, у контрольного сорту Полка – відповідно 13.05 та 9.06.

Впродовж вегетації проводились спостереження за сортами за ступенем їх стійкості або уразливості традиційними хворобами та шкідниками суниці. Ступінь ураження хворобами та шкідниками у сортів, що вивчаються у поточному році була незначною, але у вітчизняних сортів стійкість до традиційних захворювань дещо вища, ніж у зарубіжних по всіх групах достигання.

В групі ранньостиглих сортів - Розани Київської та Ольвії урожайність була однаковою. Дещо вищі були смакові якості у сорту Ольвія (табл.4).

Таблиця 4

Урожайність і товарні якості ягід суниці, 2009р.

№ п/п

Сорт

Вага з куща, г

Маса ягід, г

Смак, бал

Прива-бливіст, бал

Щіль-ність

Колір ягід

Урожайність, т/га

вели-ких

середніх

Ранньостиглі

1.

Ольвія (контроль)

280,0

31,45

14,24

4,3

4,2

середня

червоний

17,2

2.

Розана Київська

290,0

35,24

14,85

4,0

4,2

середня

червоний

17,5

Середньостиглі

3.

Веселка

320,0

41,2

16,68

4,0

4,3

щільна

червоний

18,3

4.

Ельсанта (контроль)

340,0

36,0

17,8

4,5

4,6

щільна

червоний

19,0

5.

Мармолада (контроль)

184,0

24,2

11,0

4,0

4,3

щільна

червоний

10,1

Середньопізні

6.

Престиж

210,0

26,3

13,2

4,4

4,0

щільна

червоний

13,5

7.

Полка (контроль)

180,0

22,4

11,0

4,0

4,0

щільна

червоний

9,0

В групі середньостиглих сортів найбільший урожай отримано від сорту Ельсанта (19,0 т/га) та Веселка (18,3 т/га). Сорт Ельсанта мав також найбільшу середню вагу ягід (17,8 г), найвищу оцінку смаку (4,5 бали) та зовнішню привабливість (4,6 бали) в порівняння з сортами Веселка та Мармолада.

За показником урожайності, маси ягід, смаку в групі середньостиглих сортів виділився сорт Престиж.

Таким чином, найвищі показники урожайності та її якості отримані від вітчизняних сортів Ольвія, Розана Київська, Веселка та зарубіжного сорту Ельсанта.

За результатами проведеного в 2009 р. сортовивчення перспективних сортів української та зарубіжної селекції малини, чорної смородини та суниці за рядом господарсько – цінних і біологічних ознак були відібрані і рекомендуються для широкого виробничого дослідження та подальшого включення в сортимент регіону:

6 сортів чорної смородини – Севчанка, Селеченська, Ювілейна Копаня, Софіївська, Санюта, Володимирська.

5 сортів малини – Благородна, Метеор, Промінь, із ремонтантних груп – Космічна та Осіння.

5 сортів суниці – Ельсанта, Веселка, Розана Київська, Ольвія та Престиж.